Ontmoet Westwijker: Marco

Als manager van sociaaleconomische programma’s en projecten in Rotterdam en Utrecht, laat Marco van den Berg (Rotterdam, 1967) zien waar zijn hart én zijn kracht ligt: luisteren, samenwerken en van betekenis zijn. Zijn overtuiging: “Aandacht en vertrouwen is de basis voor alles.” Sinds 16 oktober 2023 is Marco de nieuwe programmadirecteur bij Wij de Westwijk en verantwoordelijk voor het aansturen van de wijkaanpak. Met als doel het verbeteren van de leefbaarheid voor alle Westwijkers, nu en in de toekomst.

Wie is deze sociologisch bedrijfseconoom? Wat is zijn achtergrond en wat drijft hem? Met plezier stellen wij de opvolger van Hamit Karakus graag aan u voor.

Om bij het begin te beginnen Marco, waar kom je vandaan, wat is je achtergrond?

“Ik ben geboren in Rotterdam en samen met mijn zus opgegroeid in Krimpen aan den IJssel, in een warm en sociaal gezin. Met maatschappelijke betrokkenheid in mijn opvoeding en het plezier in sport als rode draad. Qua studie wist ik het niet goed en koos uiteindelijk voor Economie aan de Erasmus Universiteit, ‘een brede studie met veel mogelijkheden.’ Het viel me tegen, ik vond het erg theoretisch en met 1700 eerstejaars héél massaal. Bij de sociologische afstudeerrichting was ik veel meer op mijn plek: het bracht de mens weer in beeld en was kleiner, persoonlijker.

“Van jongs af aan hou ik van voetbal. Zelf spelen doe ik niet meer, maar als jeugdcoach bij V.O.C. in Rotterdam sta ik nog veel op het veld.”

Ik heb het geluk te kunnen terugkijken op een onbezorgde jeugd met volop mogelijkheden. Al vroeg ontdekte ik dat dit absoluut geen vanzelfsprekendheid is. Dat de plek waar je bent geboren en onder welke omstandigheden je opgroeit, van invloed zijn op de kansen die je krijgt in het leven. Mede door dat bewustzijn koos ik voor maatschappelijk werk als vervangende dienstplicht. Ik wilde iets nuttigs doen en ging aan de slag als begeleider voor vroegtijdige schoolverlaters en jongeren met een taakstraf. Hier groeide mijn motivatie iets te willen betekenen voor mensen die minder kansen hebben.”

Na de wijkaanpak in Rotterdam en Utrecht, start je nu in Vlaardingen. Wat neem je mee?

“Er is niet zoiets als een blauwdruk voor een optimale wijkaanpak. Elke wijk is anders. Mijn eerste weken bestaan vooral uit: kijken, lezen, luisteren, ontdekken waar de energie ligt. Zichtbaar zijn in de wijk, elke dag de straat op. Bewoners en ondernemers spreken en vragen hoe het gaat en wat er beter kan. Met als doel de huidige samenwerkingen te verstevigen en uit te breiden. Ten tweede is het van belang een beroep te blijven doen op gezamenlijke verantwoordelijkheid. Van zowel gemeente, professionals als van bewoners. Elkaar leren kennen, naar elkaar luisteren, doen wat je belooft en laten weten als iets (nog) niet kan, is daarvoor de basis. Het besef van de spagaat waarmee we te maken hebben is een derde punt. Aan de ene kant willen we zo snel mogelijk resultaten behalen, het vertrouwen winnen van bewoners en ondernemers en in die energie ook anderen meenemen – en daarmee een ‘zwaan-kleef-aan-effect’ realiseren. Tegelijkertijd weten we ook dat structurele verandering tijd kost en een lange adem nodig heeft. En omdat nooit álles kan moeten we goed blijven kijken naar prioriteiten en de onderlinge samenhang tussen sociale, economische en fysieke interventies.”

Foto’s: Theo van Pelt

Wat is je eerste indruk als je door de wijk loopt?

“Een groene, diverse en levendige wijk, waar volop wordt gebouwd. Veel jongeren, veel arbeidsmigranten, veel voorzieningen. Ik ontmoet zowel betrokken als teleurgestelde bewoners en ondernemers, ik hoor klachten over veiligheid, overlast en vuil op straat, zie saamhorigheid, bevlogenheid, veel mooie initiatieven en veel kansen. Het motiveert precies mijn keuze voor de Westwijk: het gaat hier om een belangrijke inhoudelijke opgave waarvoor al een basis is gelegd, met de mogelijkheid om verder te bouwen en te ontwikkelen. Sámen met veel verschillende partijen en een gedreven team dat elkaar scherp houdt bij alle keuzes die we maken.”

“Elkaar leren kennen, naar elkaar luisteren, doen wat je belooft en laten weten als iets (nog) niet kan, zijn de basis voor onderling vertrouwen.”

Hoe was het om het stokje over te nemen van Hamit Karakus?

“Het leuke is, we kenden elkaar al. Tijdens mijn werk in Rotterdam-Zuid was Hamit wethouder in Rotterdam. Tijdens de overdracht spraken we over de gemaakte keuzes in het programma voor de Westwijk. De stappen die zijn gezet en de uitkomsten daarvan. Het is een goed onderbouwd verhaal waarbij goed is nagedacht over de doelstellingen en de werkwijze. Knap hoe het team dit programma in relatief korte tijd heeft geschreven, wat er al is bereikt en welke financiële aanvragen bij het Rijk inmiddels zijn gehonoreerd. Voorbeelden? Het gratis aanbod voor jongeren in samenwerking met Minters Jongerenwerk, een Multi Court krijgt hier hopelijk volgend jaar een plek – een lang gekoesterde wens – en er komt weer een wijkbibliotheek. En het belangrijkste: de ideeën en wensen komen van bewoners en professionals die elke dag in de wijk staan.

Dat we de mogelijkheden krijgen in tijd, geld en vertrouwen om de leefbaarheid voor bewoners structureel te kunnen verbeteren, is absoluut de kracht van dit programma. Met als langetermijndoel een gezonde, schone en veilige basis waarin kinderen alle kansen krijgen, bewoners prettig kunnen samenleven en weten waar ze terechtkunnen voor ondersteuning als het minder gaat.”

Tekst: Marleen Bos

Deel dit artikel

Samen maken Wij de Westwijk

Doe mee met Wij de Westwijk! Samen vergroten we jouw kansen. Met elkaar pakken bewoners en organisaties problemen op. Het programma richt zich op vijf onderdelen: kinderen - ouders - werken en leren – schoon en heel – veilig en wonen. Meer weten? Kom langs in onze huiskamer in IKC De Wereldwijzer, Erasmusplein 1 voor een kop koffie. De deur staat voor je open.

Andere relevante artikelen

Vlaardingen verwelkomt eerste elektrische vuilniswagen!

Vlaardingen verwelkomt eerste elektrische vuilniswagen!

Goed nieuws voor Vlaardingen! Sinds een paar weken rijdt de eerste 100% elektrische vuilniswagen van Irado door onze straten. Deze nieuwe elektrische wagen is stil en schoon, en produceert geen […]

Werkfestival brengt werkzoekenden en werkgevers samen in de Westwijk

Werkfestival brengt werkzoekenden en werkgevers samen in de Westwijk

Op woensdag 26 juni vond in het Geuzencollege het werkfestival plaats, georganiseerd door Stroomopwaarts, UWV, Wij de Westwijk en lokale ondernemers. Ondanks het warme weer trok het evenement meer dan […]

Op zoek naar een baan? Maak er werk van op woensdag 26 juni!

Op zoek naar een baan? Maak er werk van op woensdag 26 juni!

Op woensdag 26 juni organiseert Wij de Westwijk samen met Stroomopwaarts, UWV en lokale ondernemers, een speciaal evenement waar werkzoekenden op een laagdrempelige manier in contact kunnen komen met werkgevers […]