VEILIG

In de Westwijk zou iedereen zich veilig moeten voelen: thuis, op straat en op school. Dat is nu nog niet het geval. Veel inwoners voelen zich regelmatig onveilig. Dit komt door overlast op straat door het gebruik van alcohol of drugs, ruzies en geweld of crimineel gedrag. Om het gevoel van veiligheid te vergroten, pakken we overlast en (jeugd)criminaliteit flink aan. Tegelijkertijd worden jongeren in de Westwijk weerbaar gemaakt. Lesprogramma’s en rolmodellen gaan ervoor zorgen dat de criminaliteit minder aantrekkelijk wordt.

Spreekuur in de Westwijk

Er komen spreekuren op scholen voor ouders. Ouders krijgen hier informatie over wat er op straat gebeurt en wat de gevolgen daarvan kunnen zijn voor kinderen. Daarnaast worden er met regelmaat bijeenkomsten georganiseerd. Tijdens deze bijeenkomsten kunnen ouders bijvoorbeeld meedenken over passende straffen voor jongeren die zich crimineel gedragen. En er komt een vaste locatie in de wijk waar inwoners verdachte situaties kunnen melden bij wijkagenten. Het doel is om in gesprek te zijn en blijven met jongeren en ouderen over de veiligheid in de wijk.  

Wil je meer weten over waar wij bij Programmabureau Westwijk mee bezig zijn? Kom langs voor een kop koffie, onze deur staat voor je open!