SCHOON EN HEEL

In sommige straten ervaren inwoners geluidsoverlast, verloedering, vervuiling, brandgevaar en drugsoverlast. Hierdoor voelen mensen zich onveilig en ervaren minder woonplezier. Er komt een speciaal team dat regelmatig controles uitvoert en meldingen van woonoverlast aanpakt.

Betaalbaar wonen

In de Westwijk moet iedereen fijn en betaalbaar kunnen wonen. Dit is mogelijk als er zowel grotere als kleinere woningen worden gebouwd voor verschillende woonwensen én er meer verbinding ontstaat tussen bewoners. Ook is er, in de ruime en groene wijk, behoefte aan een centrale ontmoetingsplek. Een plek waar inwoners hun buren beter kunnen leren kennen. De gemeente Vlaardingen, Waterweg Wonen, marktpartijen en andere partners maken plannen voor de bouw van meer verschillende woningen en een centrale ontmoetingsplek. 

Schone wijk

Veel inwoners van de Westwijk storen zich aan het zwerfafval.  Containers zijn alleen met pasjes te openen. Prullenbakken zijn weggehaald. Mede hierdoor ligt er meer zwerfafval op straat. De gemeente kijkt of een aantal weggehaalde prullenbakken terug geplaatst kunnen worden. Om te voorkomen dat er zonder afspraak grofvuil aan de straat wordt geplaatst, hebben we het plan om een keer per maand op een vaste dag en tijdstip een extra vuilniswagen voor grofvuil door de wijk te laten rijden. 

Meer groen in de wijk

De Westwijk is al een groene wijk, maar kan het nog groener. Daarom worden extra bomen en struiken gepland op enkele pleinen, zoals het plein bij de Floris de Vijfdelaan. Ook komt er een sport- en ontmoetingsplek in het Marnixplantsoen. 

Wat kun je zelf doen?

Een schonere wijk begint ook bij de inwoners. Daarom organiseert de gemeente jaarlijks een schoonmaakweek met opruimacties. Met deze gezamenlijke acties zien inwoners zelf hoe prettig schone portieken zijn. . Ook laten deze acties zien hoe afval moet worden aangeboden en hoe belangrijk het is afval gescheiden in te zamelen. Via de app ‘BuitenBeter’ kunnen inwoners een melding kunnen doen van zwerfafval en kapotte stoeptegels, verlichting of speeltoestellen. 

Wil je meer weten over waar wij bij Programmabureau Westwijk mee bezig zijn? Kom langs voor een kop koffie, onze deur staat voor je open!