HET KIND CENTRAAL

Kinderen  krijgen in de Westwijk de kans om hun talent(en) te ontdekken en ontwikkelen. Daarom komt er voor kinderen en jongeren tot 21 jaar een programma met allerlei naschoolse activiteiten. Dit dagprogramma start op 1 januari 2023 met één dag in de week, inclusief schoolontbijt en lunch.

Dagprogramma voor kinderen

Het dagprogramma start voor kinderen van de basisschool (4-12 jaar). De jeugd- en jongerenwerkers in de wijk, Vlaardingen in Beweging (VIB), Bibliotheek De Plataan, Kade-40 en Stichting Aanzet bieden de activiteiten aan. In de loop van 2023 breiden we het programma uit naar vier dagen per week.

Voor middelbare scholieren komt er een vergelijkbaar dagprogramma. Dit met (extra) inzet van schoolcoaches en taal- en loopbaanbegeleiding door mentoren. Met dit dagprogramma zorgen dat er een betere aansluiting komt tussen het middelbaar onderwijs, het beroepsonderwijs en de arbeidsmarkt.

Onze deur staat open!

Wil je meer weten over waar wij bij Programmabureau Westwijk mee bezig zijn? Kom langs voor een kop koffie, onze deur staat voor je open!