Programmabureau Wij de Westwijk wil van een min naar een plus

20221005_193853

Hoe kunnen we van de Westwijk een betere wijk maken waar bewoners gelijke kansen hebben? Hierover gingen we op 5 oktober in gesprek met bewoners van de Westwijk. We spraken over wat er nodig is voor beter onderwijs, goede zorg, prettige woningen en een schone en veilige omgeving. 

Het programmabureau Westwijk organiseerde de bijeenkomst in de basisschool De Wereldwijzer. Alle bewoners van de Westwijk waren uitgenodigd. “Het is heel fijn dat er zóveel bewoners en andere betrokkenen aanwezig waren”, vertelt een enthousiaste Hamit Karakus, directeur van het programmabureau Wij de Westwijk. “We zagen bekende maar ook veel nieuwe gezichten. Net zo divers als de wijk is. Geweldig dat bewoners willen meedoen en meedenken. Ook scholen, ondernemers, politie, gemeente, organisaties voor zorg, welzijn, sport en cultuur, woningcorporaties, het Openbaar Ministerie en het Rijk doen mee. We willen met elkaar van een min een plus maken in de wijk.” 

Direct in actie 
“We hebben een plan van aanpak gemaakt voor het verbeteren van de wijk”, geeft Hamit aan. “Bewoners en betrokkenen bij de wijk konden hierover meedenken. Zij weten natuurlijk het beste wat er leeft in de wijk. We kregen veel suggesties. Zoals het verbeteren van de fietspaden en een grofvuilronde om grofvuil bij mensen thuis op te halen.”

De bewoners moeten direct het verschil gaan merken”, vervolgt hij. “We hebben dan ook een aantal schoonmaakacties gedaan en binnenkort komt er een extra wijkagent. Bovendien gingen vrijwilligers van Wij de Westwijk langs de deuren om mensen te helpen met het aanvragen van de energietoeslag. We hopen dat bewoners vertrouwen krijgen in onze aanpak.”

Programma voor kinderen en ouders
Voor de lange termijn staat het kind centraal. Hamit: “We willen kinderen kansen bieden. Zodat zij hun talenten kunnen ontwikkelen. Daarom komt er een programma met naschoolse activiteiten voor kinderen en jongeren tot 21 jaar. Ook hadden de aanwezigen ideeën over taalonderwijs voor ouders en hulp en begeleiding bij allerlei vragen. Het idee is om via de scholen onze hulp dichtbij te brengen.”

Betere woonomgeving
“Wij willen graag dat mensen in de Westwijk blijven wonen”, zegt Hamit. Renovatie en nieuwbouw in de wijk dragen bij aan een betere woonomgeving. De rol van woningcorporatie Waterweg Wonen is dan ook erg belangrijk. Ook op sociaal gebied werkt de corporatie intensief samen met programmabureau Wij de Westwijk. Tijdens de avond haalden zij wensen en ideeën op voor het verbeteren van de woningen en de woonomgeving.

Denk en doe zelf mee
Er gaat dus veel gebeuren in de Westwijk. Denk en doe zelf mee! Je bent welkom bij Wij de Westwijk in IKC De Wereldwijzer, Erasmusplein 1. Of kijk op onze website en volg ons op Facebook, Twitter of Instagram.