Professionals en bewoners tekenen convenant Samen Sterk in de Westwijk

20230220220201_IMG_2139 (1)

Maandag 20 februari waren professionals die met kinderen en ouders werken in de Vlaardingse Westwijk bij elkaar om te bespreken welke extra inzet zij kunnen leveren voor de wijk. Eind mei moet er een plan liggen, gemaakt voor en door de wijk. 

Afgelopen maandag was de eerste van een reeks bijeenkomsten, die moeten leiden tot een plan voor kinderen en ouders in de Westwijk. Vorig jaar hebben leden van de stuurgroep van Programmabureau Wij de Westwijk hun handtekening gezet onder de belofte een ‘plus’ voor de Westwijk te realiseren. De opgave die nu voorligt, is een plan op te stellen waarbij het hele netwerk uit de wijk betrokken is.

Van een min naar een plus

Een op de vier kinderen in de Westwijk groeit op in armoede. Van de jongvolwassenen in de wijk behaalt 16% nooit een startkwalificatie. Samen de schouders eronder voor kinderen en ouders in de Westwijk was daarom het thema tijdens de startbijeenkomst Kind en Ouders afgelopen maandag 20 februari. “De nood is hoog, dus het moet nu echt gebeuren. En het is onze taak inwoners erbij te betrekken”, aldus kwartiermaker Reshma Roopram van Programmabureau Wij de Westwijk, die de avond verzorgde.